03
نوامبر

چوب زیرسازی

چوب زیرسازی چیست؟ آیا می توان از چوب ترمو به عنوان چوب زیرسازی استفاده کرد؟

چوب های روسی اشباع شده را چوب زیرسازی می کویند.

از چوب ترمو می توان به عنوان چوب زیرسازی استفاده کرد. با استفاده از آهن کشی و همچنین زیرسازی می توان نصب ترموود را انجام داد. با استفاده از پیچ می توان به چوب ترمو وصل شد.

چوب زیرسازی

نکات مهم در مورد چوب های زیرسازی

یکی از نکات مهمی که در مورد این نوع چوب ها باید مورد توجه قرار گیرد این است که چوب زیرسازی احتیاجی به رنگ کردن ندارد بنابراین در صرف بسیاری از هزینه ها صرفه جویی خواهید کرد.

برای جلوگیری از اتصالاتی که غیر ضروری می باشد و به منظور صرفه جویی در صرف زمان و هزینه بهتر است سبک سازه را مورد توجه قرار دهید.

چه فاصله ای از وسز تا سطح زیرکار لازم است؟ این فاصله لازم است تا از وسط تا وسط آهن کشی سطح زیرکار زیرسازی با قوطی 40 در سانتی متر40 باید 50 سانتی متر باشد.

از ابتدای چوب تا مرکز آن لازم است تا فاصله پیچ ها در چوب زیر سازی 4 تا 6 سانتی متر باشد.

فاصله پروفیل چوب زیرسازی لازم است تا 40 و حداکثر 60 سانتی متر باشد.

همچنین پیچ های استیل و ضد زنگ که به طول حداقل 6 سانتی متر می باشند به منظور نصب زیرسازی و همچنین اتصال چوب به آهن و سیمان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

در هنگامی که زیرسازی باید دقت بالایی انجام می شود و در جهت عرضی چپ به راست و در جهت عمودی بالا به پایین به خوبی تراز می گردد.

یکی دیگر از نکاتی که بای مورد توجه قرار گیرد ابعاد چوب ترمو برای زیرساز است که می تواند در اندازه های 25 در 35 و همچنین 25 در 55 سانتی متر باشد.

برای تهیه بهترین انواع ترموود می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.