کرکره برقی طرح چوب

کرکره برقی طرح چوب دوام رنگ و عمر مفید بیشتری دارند و در مقابل اشعه های نور خورشید، حرارت و یا دمای کم مقاومت زیادی دارا می باشد.

کرکره طرح چوب را بیشتر در ساخت کرکره برقی برای ساختمان هایی که درب ورودی آنها نیز طرح چوب می باشد مناسب است تا یک هماهنگی با اطراف داشته باشد.