03
نوامبر

مولتی کاور

مایع مولتی :

این محصول به صورت شفاف می باشد و برای مجری می تواند طیف وسیع رنگی را ایجاد کند و فقط کافیست چند قطره از ماده رنگ مورد نظر و مقداری تینر فوری قاطی این محصول کرده تا طرح های مختلف رنگی را روی دیوار ایجاد کند و جایگزین مناسب ارزان برای مولتی کالر باشد هر 1 لیتر این محصول 200 متر مربع را اجرا می کند.